Anailís ar shaothar bunaithe ar litríocht ceoil
4

Anailís ar shaothar bunaithe ar litríocht ceoil

Anailís ar shaothar bunaithe ar litríocht ceoilSan alt deireanach, labhair muid faoi conas drámaí a dhíchóimeáil sula dtabharfaidh tú chuig an obair iad i rang speisialtachta. Tá nasc leis an ábhar seo suite ag deireadh an phoist seo. Inniu díreoimid freisin ar anailís a dhéanamh ar phíosa ceoil, ach ní bheidh muid ag ullmhú ach do cheachtanna litríocht an cheoil.

Ar dtús, tugaimid aird ar roinnt bunphointí ginearálta, agus ansin déanaimis machnamh ar na gnéithe a bhaineann le hanailís a dhéanamh ar chineálacha áirithe saothar ceoil – mar shampla, ceoldráma, siansa, timthriall gutha, etc.

Mar sin, gach uair a dhéanaimid anailís ar phíosa ceoil, ní mór dúinn freagraí a ullmhú ar na pointí seo a leanas ar a laghad:

 • teideal iomlán cruinn an tsaothair cheoil (móide anseo: an bhfuil clár i bhfoirm teidil nó míniú liteartha?);
 • ainmneacha údair an cheoil (d’fhéadfadh cumadóir amháin a bheith ann, nó d’fhéadfadh go mbeadh roinnt acu más cumadóireacht comhchoiteann é);
 • ainmneacha údair na dtéacsanna (i ceoldrámaí, is minic a oibríonn go leor daoine ar an libretto ag an am céanna, uaireanta is féidir leis an gcumadóir féin a bheith ina údar ar an téacs);
 • cén seánra ceoil ina bhfuil an saothar scríofa (an ceoldráma nó bailé, nó siansa, nó cad é?);
 • áit an tsaothair seo i scála saothar iomlán an chumadóra (an bhfuil saothair eile sa seánra céanna ag an údar, agus cén bhaint atá ag an saothar atá i gceist leis na cinn eile seo – b’fhéidir go bhfuil sé nuálach nó an é buaic na cruthaitheachta é?) ;
 • cibé an bhfuil an comhdhéanamh seo bunaithe ar aon bhunfhoinse neamhcheoil (mar shampla, ar scríobhadh é bunaithe ar phlota leabhair, dáin, péintéireachta, nó spreagtha ag aon imeachtaí stairiúla, etc.);
 • cé mhéad páirt atá san obair agus conas a dhéantar gach cuid;
 • cumadóireacht sheinm (cén uirlisí nó guthanna ar scríobhadh é – don cheolfhoireann, don ensemble, don chlárnéad aonair, don ghuth agus don phianó, etc.);
 • príomhíomhánna ceoil (nó carachtair, laochra) agus a dtéamaí (ceol, ar ndóigh).

 Anois, déanaimis bogadh ar aghaidh go dtí na gnéithe a bhaineann leis an anailís ar shaothair cheoil de chineálacha áirithe. Chun nach mbeimid ró-tanaí, díreoimid ar dhá chás – ceoldráma agus siansa.

Gnéithe den anailís ceoldráma

Is saothar amharclainne é ceoldráma, agus dá bhrí sin cloíonn sé den chuid is mó le dlíthe an stáitse amharclainne. Bíonn plota ag ceoldráma beagnach i gcónaí, agus ar a laghad méid íosta de ghníomhaíocht dhrámatúil (uaireanta ní íosta, ach an-réasúnta). Tá an ceoldráma ar stáitse mar thaibhiú ina bhfuil carachtair; tá an fheidhmíocht féin roinnte i ngníomhartha, pictiúir agus radhairc.

Mar sin, seo roinnt rudaí le breithniú agus anailís á déanamh ar chomhdhéanamh ceoldráma:

 1. an nasc idir an libretto ceoldráma agus an fhoinse liteartha (má tá ceann ann) – uaireanta bíonn siad éagsúil, agus sách láidir, agus uaireanta áirítear téacs na foinse sa cheoldráma gan athrú ina iomláine nó ina blúirí;
 2. roinnt ina ngníomhartha agus i bpictiúir (líon an dá cheann), láithreacht codanna den sórt sin mar réamhrá nó epilogue;
 3. struchtúr gach gnímh – foirmeacha traidisiúnta ceoldrámaíochta is mó atá (arias, díséid, curfá, etc.), mar uimhreacha i ndiaidh a chéile, nó seasann gníomhartha agus radhairc radhairc cheann go ceann, nach féidir, i bprionsabal, a roinnt ina uimhreacha ar leith ;
 4. na carachtair agus a nguthanna amhránaíochta – níl le déanamh agat ach é seo a bheith ar eolas agat;
 5. conas a nochtar íomhánna na bpríomhcharachtair – cén áit, cad iad na gníomhartha agus na pictiúir a ghlacann siad páirt agus cad a chanann siad, conas a léirítear iad go ceolmhar;
 6. bunús drámatúil an cheoldráma – cén áit agus conas a thosaíonn an plota, cad iad na céimeanna forbartha, cén gníomh agus conas a tharlaíonn an séanadh;
 7. uimhreacha ceolfhoirneacha na ceoldrámaíochta – an bhfuil réamhrá nó réamhrá ann, chomh maith le hidirghabhálacha, idirmezzos agus eipeasóidí ceolfhoirneacha eile – cén ról a imríonn siad (go minic is pictiúir cheoil iad seo a thugann an t-aicsean isteach – mar shampla, tírdhreach ceoil, a pictiúr saoire, máirseáil saighdiúir nó sochraide agus araile);
 8. cén ról a imríonn an curfá sa cheoldráma (mar shampla, an ndéanann sé trácht ar an aicsean nó an bhfeictear dó ach mar mhodh chun gnáthshaol na beatha a léiriú, nó an bhfuaimníonn na healaíontóirí curfá a línte tábhachtacha a imríonn tionchar mór ar thoradh iomlán an aicsin , nó an curfá ag moladh rud éigin i gcónaí, nó radhairc chórúla i gcoitinne gan ceoldráma ar bith, etc.);
 9. an bhfuil uimhreacha rince sa cheoldráma – cad iad na gníomhartha agus cad é an chúis le bailé a thabhairt isteach sa cheoldráma;
 10. An bhfuil leitmotifí sa cheoldráma – cad iad agus cad is saintréith acu (laoch éigin, réad éigin, mothúchán nó staid éigin, feiniméan nádúrtha éigin nó rud éigin eile?).

 Ní liosta iomlán é seo de na rudaí is gá a fháil amach chun anailís a dhéanamh ar shaothar ceoil sa chás seo a bheith críochnaithe. Cá bhfaighidh tú na freagraí ar na ceisteanna seo go léir? Ar an gcéad dul síos, in clavier an cheoldráma, is é sin, ina théacs ceoil. Ar an dara dul síos, is féidir leat achoimre ghairid a léamh ar an libretto ceoldráma, agus, ar an tríú dul síos, is féidir leat go simplí a fhoghlaim go leor i leabhair - léamh téacsleabhair ar litríocht ceoil!

Gnéithe den anailís shiansach

Ar bhealaí áirithe, is fusa siansa a thuiscint ná ceoldráma. Anseo tá i bhfad níos lú ábhar ceoil (maireann an ceoldráma 2-3 uair an chloig, agus an shiansach 20-50 nóiméad), agus níl aon charachtair lena leitmotifs iomadúla, a gcaithfidh tú fós iarracht a dhéanamh idirdhealú a dhéanamh óna chéile. Ach tá a saintréithe féin fós ag an anailís ar shaothar ceoil siansach.

De ghnáth, is éard atá i siansa ná ceithre ghluaiseacht. Tá dhá rogha ann maidir le seicheamh na gcodanna i dtimthriall siansach: de réir an chineáil clasaiceach agus de réir an chineáil rómánsúil. Tá siad difriúil i suíomh na coda mall agus an chuid seánra mar a thugtar air (i symphonies clasaiceacha tá minuet nó scherzo, i symphonies rómánsúil tá scherzo, uaireanta válsa). Féach ar an léaráid:

Anailís ar shaothar bunaithe ar litríocht ceoil

Léirítear foirmeacha tipiciúla ceoil do gach ceann de na codanna seo idir lúibíní ar an léaráid. Ós rud é le haghaidh anailíse iomlán ar shaothar ceoil is gá duit a fhoirm a chinneadh, léigh an t-alt "Foirmeacha bunúsacha na n-oibreacha ceoil", agus ba chóir go gcabhródh an t-eolas leat san ábhar seo.

Uaireanta d’fhéadfadh líon na bpáirteanna a bheith difriúil (mar shampla, 5 chuid i Siansa “Fantastastic” Berlioz, 3 chuid i “Divine Poem” Scriabin, 2 chuid i Siansa “Neamhchríochnaithe” Schubert, tá siansa aon-ghluaiseachta ann freisin – mar shampla, 21ú Siansa Myaskovsky). Is timthriallta neamhchaighdeánacha iad seo, ar ndóigh, agus tá an t-athrú ar líon na gcodanna iontu de bharr roinnt gnéithe de rún ealaíne an chumadóra (mar shampla, ábhar an chláir).

Cad atá tábhachtach le hanailís a dhéanamh ar shiansach:

 1. cinneadh a dhéanamh ar an gcineál timthriall siansach (clasaiceach, rómánsúil, nó rud éigin ar leith);
 2. príomhthonnúlacht na siansa (don chéad ghluaiseacht) agus tonúlacht gach gluaiseachta a chinneadh ar leithligh;
 3. tréithriú a dhéanamh ar ábhar fíorach agus ceoil gach ceann de phríomhthéamaí an tsaothair;
 4. cruth gach cuid a chinneadh;
 5. i bhfoirm sonáid, cinntigh tonúlacht na bpríomhchodanna agus na coda tánaisteacha sa léiriú agus san athchasadh, agus lorg difríochtaí i bhfuaim na gcodanna sin sna hailt chéanna (mar shampla, féadfaidh an phríomhchuid a chuma a athrú thar aitheantas ag an am an athiompaithe, nó b'fhéidir nach n-athróidh sé ar chor ar bith);
 6. naisc théamacha idir páirteanna a aimsiú agus a thaispeáint, más ann dóibh (an bhfuil téamaí ann a aistríonn ó chuid amháin go páirt eile, conas a athraíonn siad?);
 7. anailís a dhéanamh ar an gceolfhoireann (cé na todhathanna atá chun tosaigh – teaghráin, gaotha adhmaid nó uirlisí práis?);
 8. cinneadh a dhéanamh ar an ról atá ag gach cuid i bhforbairt an timthrialla ar fad (cé acu an chuid is drámatúla, cén chuid a chuirtear i láthair mar liricí nó machnaimh, ina bhfuil na codanna ina bhfuil seachrán ar ábhair eile, cén chonclúid a achoimrítear ag an deireadh? );
 9. má tá comharthaí athfhriotail ceoil sa saothar, cinntigh cén cineál comharthaí athfhriotail iad; srl.

 Ar ndóigh, is féidir leanúint leis an liosta seo ar feadh tréimhse éiginnte. Ní mór duit a bheith in ann labhairt faoi shaothar leis an eolas bunúsach is simplí ar a laghad – is fearr é ná tada. Agus is é an tasc is tábhachtaí ba chóir duit a shocrú duit féin, is cuma an bhfuil tú chun anailís mhionsonraithe a dhéanamh ar phíosa ceoil nó nach ea, aithne dhíreach ar an gceol.

Mar fhocal scoir, mar a gealladh, soláthraímid nasc leis an ábhar roimhe seo, áit ar labhair muid faoi anailís feidhmíochta. Is é atá san alt seo ná “Anailís ar shaothair cheoil de réir speisialtachta”

Leave a Reply